Teambuilding

Mijn basis van werken met teams is het creëren van meer inzicht in en begrip voor jezelf, elkaar (het team) en het bedrijf (het grote team).

Het enneagrammodel werkt met drie verschillende centra van aandacht (focus) en drie hieruit voortvloeiende communicatiestijlen: informatiegerichtheid, mensgerichtheid en actiegerichtheid.


Informatiegerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het verkrijgen van de juiste informatie op papier. Papier vormt de context van de communicatie. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt, dan verliest het overzicht en neemt het meer afstand van de teamleden en de organisatie (de email manager).


Mensgerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het hebben van de juiste afstemming of verbinding. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt, dan verplaatst het zich geheel in de wensen en eisen van de ander en komt de eigen wil onder druk te staan (de motiverende of mens-manager).


Actiegerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het ondernemen van de juiste actie. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt dan verliest het overzicht en komt het om in de taken die nog moeten worden uitgevoerd (actie manager of management by walking around)


Doel van de teambuilding:


1. creëren van begrip voor jezelf en voor de teamleden

2. communicatiestijlen leren herkennen en erkennen van jezelf en je team


Enneagram als gereedschap voor teambuilding:


1. het model geeft basiskennis over de negen verschillende persoonlijkheden

2. enneagram reikt interventietechnieken aan met betrekking tot communicatiestijlen

3. enneagram biedt conflictoplossingen binnen en buiten de organisatie


Werkwijze:


1. een week voor aanvang van de eendaagse workshop ontvangt iedere deelnemer een enneagramtest, deze wordt ingevuld en naar mij gemaild

2. ik werk deze testen uit, maak een persoonlijk profiel en een teamprofiel

3. op de workshopdag krijgt iedere deelnemer een enneagramwerkboek, zijn of haar persoonlijke profiel en het teamprofiel

4. in het ochtendprogramma behandel ik de theorie achter het enneagrammodel en krijgen de deelnemers voorbeelden van de manier waarop het model kan worden gebruikt en ingezet

5. in de middag worden de persoonlijke profielen bekeken en behandeld, kijken we naar het teamprofiel, de onderlinge communicatiestijlen, kwaliteiten en valkuilen

6. Ter afsluiting krijgen de deelnemers een aantal extra tips voor verdere teamontwikkeling


                                               Alle testen van het team in één overzicht