De TEAMPLAYER, LOYALIST


Type Zes


Zes in werksituatie


Hoewel we bijna in alle beroepsgroepen ZESSEN aantreffen, zijn ze met name geïnteresseerd in het juridische systeem, het leger, de ondernemingswereld en academische beroepen. ZESsen werken graag in teamverband. Veel van hen zitten in de gezondheidszorg en in het onderwijs.


Contrafobische ZESsen vinden we soms terug in beroepen die risico's met zich meebrengen. De meer anti-autoritaire ZESsen vinden het meestal plezieriger om eigen baas te zijn. Als ZESsen niet gelukkig zijn met hun werksituatie worden ze vaak opstandig of gesloten.


ZESSEN wantrouwen de macht van de hiërarchie. Door hun innerlijke twijfel neigen ze ertoe opmerkingen van anderen op te vatten als kritiek. ZESSEN willen van hogerhand gesteund worden. ZESSEN hebben de neiging om dingen uit te stellen. Zo kunnen ze een grote hoeveelheid gesprekken voeren en eindeloos vergaderen, en dit gedrag niet als uitstel gedrag beschouwen.

ZESSEN gaan uit van het slechtste scenario, tenzij ze goed geïnformeerd worden. Voor een ZES is duidelijkheid over zijn taak heel belangrijk.


De ZES

* Is zeer analytisch. Trekt zaken in twijfel en verdiept zich in de tegenovergestelde opvattingen. Het in twijfel trekken en wantrouwen van wat voor de hand ligt, leidt tot helderheid.

* Overschat de macht van autoriteit. Schrijft aan diegenen die een autoritair imago hebben veel meer macht toe dan ze eigenlijk hebben.

* Probeert de status van superheld te krijgen als compensatie voor innerlijke angst. Moet zich aan anderen bewijzen. Autodidact. De taaie doorzetter. Zet zich schrap tegen angst.

* Is in staat te handelen, om voluit tegen de overmacht in te gaan, ook wanneer de kans op winnen klein is.

* Toetst een argument. Ziet de zwakke plekken van elke bewering. Is loyaal met de oppositie.

* Verlamming van daadkracht. Als succes werkelijkheid wordt, vindt de ZES het moeilijk effectief door te blijven gaan. Als er geen oppositie is, kan de ZES zich moeilijk richten. Wanneer de positieve mogelijkheden weer onwerkelijk gaan lijken, gaat de ZES twijfelen.

* Heeft de neiging om een indrukwekkend succes teniet te doen. Verknalt het, verliest tijd, raakt het belangrijkste bestand kwijt bij een computerstoring. De succesvolle positie waaraan de ZES wordt blootgesteld roept een gevoel van bedreiging op. Verzet zich vanuit de overtuiging dat niemand op autoriteit gesteld is.

* Kan de spanningsbron, die voor de ZES inherent is aan het behalen van het succes, moeilijk lokaliseren. "Zie ik dat er vanachter de schermen een aanval wordt voorbereid? Word mijn positie overgenomen? Waarom beleef ik geen plezier aan een behaalde winst?"