De ONDERZOEKER, OBSERVEERDER


Type Vijf


Vijf in werksituatie


VIJVen zijn vaak terug te vinden in wetenschappelijke, technische of andere beroepen die een grote mate van intellectuele kennis vereisen. Ze hebben een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en zijn goed in het oplossen van problemen. VIJVEN met een goed ontwikkelde Vier vleugel zijn eerder geneigd om in de counseling te gaan of om musicus, kunstenaar of schrijver te worden. VIJVen werken meestal het liefst alleen en zijn onafhankelijke denkers.


VIJVEN floreren niet op een plaats in de frontlinie die charme vereist of snelle conceptuele veranderingen. Ze voelen zich aangetrokken tot een omgeving waar informatie wordt verzameld, onderzoek wordt gedaan en waar diepgaande analyses plaatsvinden. VIJVEN willen een duidelijk afgebakende privé-ruimte, stiptheid en nauwkeurig geformuleerde instructies. De aandacht is gericht op lange-termijn planning, van-deel-naar-geheel logica en voorspelbare resultaten. Een VIJF ziet controle over zijn eigen tijd als een aantrekkelijk onderdeel van zijn functie-omschrijving.


De VIJF

* Heeft het gevoel beperkte energiereserves te hebben. Wil geen tijd en energie besteden aan wat anderen willen.

* Werkt hard voor beloningen in de vorm van privacy en de vrijheid om persoonlijke interesse na te streven. Werkt om autonomie te kopen

.* Heeft behoefte aan voorspelbaarheid. Wil dingen kunnen voorzien om voorbereid te zijn. Verwacht de notulen van de laatste vergadering te hebben en de namen van diegenen die de volgende keer aanwezig zullen zijn.

* Kan zich moeilijk concentreren in bijzijn van anderen.

* Blokkeert bij onverwachte vragen of als er om een spontane reactie gevraagd wordt. Moet zich terugtrekken om de dingen uit te puzzelen.

* Vermijdt conflicten. Trekt 'een muur' op van memo's en secretaressen als bescherming tegen emotionele scènes.

* Waardeert besluitvorming waarin emoties geen rol spelen. Het gebruik van gevoelens als leidraad voor beslissingen is voor de VIJF een verlies van controle. Kijkt gewoonlijk door vleierij en charismatisch leiderschap heen.

* Als de VIJF niet in de frontlinie hoeft te staan, kan hij of zij in de rol van beslisser zeer produktief zijn.