De DOENER, MOTIVATOR


Type Drie


Drie in werksituatie


DRIEën zijn hardwerkende, doelgerichte, goed georganiseerde, besluitvaardige mensen. Ze hebben vaak management- of bestuursfuncties in het bedrijfsleven, de wetgeving, het bankwezen, de computerwereld en de politiek. Het komt ook vaak voor dat ze als radioverslaggever of artiest algemeen bekend zijn. De meer dienstverlenende DRIEËN zijn terug te vinden in het onderwijs, de sociale sector of de gezondheidszorg.

DRIEEN maken de opdracht af, zijn enorm doelgericht, en motiveren door een voorbeeld te zijn voor anderen.


DRIEËN worden in de startfase van een bedrijfscyclus sterk gewaardeerd. Over het algemeen genieten ze ervan produkten te verkopen en te promoten. Ze brengen hun persoonlijk enthousiasme op anderen over, en dat is voor een bedrijf de beste reclame. DRIEËN ervaren een natuurlijke affiniteit met een bedrijfsvoering die gericht is op het behalen van hoge omzetsnelheid. DRIEËN werken hard voor bonussen en promoties omdat hun psychologisch welzijn afhankelijk is van winnen.


De DRIE

* Is overtuigd van eigen kwaliteiten. De instant-expert.

* Verwart echte zelf met zijn of haar rol in het werk. "Ik ben wat ik doe."* Neemt het imago en de gevoelens over die bij een taak horen. Wordt het prototype van zijn of haar beroep.

* Effectiviteit en tijdsbesparing hebben prioriteit. Neemt de kortste weg en doet verschillende dingen tegelijk. "Details komen later wel."

* Vindt het eindprodukt belangrijker dan het proces. "Hoeveel heb ik geproduceerd?"* Vindt gerespecteerd worden om zijn of haar kwaliteiten op het gebied van het werk belangrijker dan aardig gevonden worden.

* Kan werken als 'een machine' en verwacht dat anderen ook op die manier werken.* Oefent macht uit over anderen, vervult graag leiderschapsrollen.* Wil een duidelijke weg naar succes en houdt van duidelijk omschreven doelen. Wil dat zijn of haar inspanningen beloond worden en tolereert geen twijfelachtige resultaten.

* Richt de aandacht vooral op positieve feedback. Het imago moet intact blijven. Kan niet tegen kritiek en legt de verantwoordelijkheid buiten zichzelf als hij of zij faalt.