De HELPER


Type Twee


In de werksituatie


Veel Tweeën werken het liefst met mensen. We komen ze vaak tegen in de hulpverlening, als consulent, leraar of gezondheidswerker. Extraverte tweeën vinden we soms terug in de schijnwerpers als acteur of spreker. Tweeën werken ook in de verkoop en helpen anderen door functies te bekleden als receptionist, secretaris, binnenhuisarchitect en kledingadviseur.

Een TWEE ziet zijn werk als 'iets dat behoeften heeft'. Tweeën halen hun identiteit uit hun werk. Het geeft hun emotionele energie. Tweeën zijn zeer gevoelig voor kritiek, want als ze fouten maken zullen ze niet meer onmisbaar zijn. Tweeën hebben behoefte aan aandacht en erkenning, en worden graag overal bij betrokken.


De TWEE

* ontleent identiteit aan autoriteiten die steun kunnen bieden. De man of vrouw achter de schermen.

* Is zeer ontvankelijk voor goedkeuring en aanmoediging. Afkeuring werkt verlammend.

* Controleert wat er gaande is op de werkvloer. Is het informatiekanaal, de coördinator van feesten, degene die weet wanneer uitnodigingen de deur uitgaan.

* Gaat om met belangrijke mensen en laat onbelangrijke links liggen.

* Voert een gecompliceerd kantoorbeleid. Steunt favorieten. Er is vaak een onbewust conflict tussen de ambitie 'eerste' te zijn en het anderen van dienst willen zijn.

* Zoekt veiligheid door autoriteiten van dienst te zijn. Is bang om alleen tegenover degenen met macht te staan.

* Kan voor een bepaalde baan kiezen omdat een dierbaar iemand dat werk waardeert.

* Werkt om gerespecteerd te worden door belangrijke mensen in het arbeidsveld: de elite met macht. "welke belangrijke personen kunnen mijn project goedkeuren?"

* Nemen hun persoonlijke problemen mee naar het werk. Een ruzie thuis werkt door op het werk.