type negen - Bemiddelaar

 

De bemiddelaar zal  op iedere mogelijke manier proberen om een conflict te voorkomen. Pas als een conflict is opgelost, kan dit type zich weer voortbewegen.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype NEGEN - BEMIDDELAAR

 

Negens worden de meest aardige mensen van het enneagram genoemd. Je krijgt ze bijna niet boos! De onderliggende motivatie van de negen is balans van de geest. Terwijl andere typen beweging en stimulatie zoeken, probeert de negen conflict en stimulatie te vermijden. Hierdoor komen ze rustig en gebalanceerd over. Gezonde negens zijn uitstekende bemiddelaars. Ze bekijken alle aspecten van een probleem voordat ze een beslissing nemen enhet zijn goede luisteraars.

Gemiddeld gezonde negens bewegen mee met de omgeving en als ze al boos worden is het kort en komt een glimlach binnen de kortste keren terug. Gemiddelde negens bekijken alle kanten van een debat en zoeken de oplossing die hun rustig maakt. Soms gaan ze volledig mee met de mening van anderen en vergeten ze wat hun prioriteiten zijn. Dan worden ze onzichtbaar voor anderen.

Andere types kunnen van negens geduld en het vermogen om te accepteren leren.

Negens kunnen zich op verschillende manieren laten zien. Introverte negens kunnen opgaan in hun omgeving en onzichtbaar worden. Ze gaan aandacht uit de weg en laten weinig emoties zien. Extroverte negens vormen graag het middelpunt van de belangstelling en hebben hierin het doel om iedereen gelukkig te laten zijn.

Negens nemen vaak persoonlijkheidsaspecten over van de omgeving en smelten als het ware samen met de ander. Dit helpt negens om de omgeving beter te begrijpen. Deze eigenschap heeft echter ook een minder prettige kant: negens kunnen zo opgaan in de behoeften van anderen dat ze hun eigen behoeften vergeten.

Beroemde negens: Ron Brandsteder, Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, Walt Disney, Walter Cronkite, Ronald Reagan, Carl Jung.

Vergelijking met andere typen: zie twee en vijf.

slide up button