type acht - Uitdager

 

De uitdager is uitdagend op alle vlakken. Zijn of haar soms wrange humor kan anderen behoorlijk op de zenuwen werken. Dit type is het meest dialectisch van allemaal: als een ander ja zegt, zegt een uitdager automatisch nee.

 

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype ACHT - UITDAGER

 

De acht komt vanaf de buitenkant het hardste over. Op het werk zijn achten assertief en bot. Ze kennen geen angst, spreken uit wat ze denken en respecteren anderen die dit ook doen. Achten houden van een sterke krachtige basis, zijn onafhankelijk van anderen en gaan competitie niet uit de weg. Vaak zijn ze goed in het verkrijgen van kapitaal en vermogen. Achten houden er niet van als hun autnomie aangevallen wordt of als mensen informatie achterhouden. In dit soort situaties zullen achten de confrontatie aangaan, net zolang totdat de bedreiging is geëlimineerd of de waarheid boven is gekomen. 

Achten hebben twee standen: aan of uit. In hun werk staan ze meestal aan en gaan ze geen enkele confrontatie uit de weg. Thuis staan ze meestal uit, dan komen ze zachter over en zullen ze hun kwaliteiten gebruiken om het gezin te beschermen. Thuis zijn achten de typische vaderfiguren (ook als ze vrouw zijn!). Wanneer achten verzekerd zijn van hun eigen veiligheid, dan laten ze hun zachtere kwaliteiten zien en worden ze helpers die bijzonder gul en soms filantropisch over kunnen komen. Achten in deze modus worden helden op een schaal die niemand kan evenaren.

Minder gezonde Achten zijn soms minder goed in het vergaren van rijkdom maar zullen er wel over praten en dromen en kunnen uitgeven zonder bezit te hebben. (alhoewel de meeste achten bijzonder gierig kunnen zijn!). In het enneagrammodel zijn drieën, zevens en negens de types die conflicten zoveel mogelijk vermijden. Achten niet. Zij leven er juist van op en laden zich eraan op. Hierdoor kunnen achten voor anderen onoverkoombare barrières vormen en mensen met minder energie compleet overschaduwen.

Achten hebben dit soms niet door. In perioden van historische crises, is het vaak een acht of iemand met een sterke acht-vleugel geweest, die de crisis bezwoor als politiek of militair leider. Als een acht door zijn ego heen werkt, kan hij het meeste goede werk voor de mensheid verrichten. Doen ze dit niet, dan bestaat het gevaar dat een acht een meedogenloze tiran wordt

Beroemde achten: Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Mikhail Gorbachev, Pablo Picasso, Sean Connery, Barbara Walters, Joseph Stalin, General H. Norman Schwarzkopf, Sadam Houssein, Slobodan Milosevic, Joop van den Ende, Lee Towers, Emile Ratelband, Roy Martina.

Vergelijking met andere typen: Sommigen enen komen over als achten. Beide typen zijn onafhankelijke mensen met een sterke wilskracht. De één gebruikt de wilskracht om naar binnen te gaan en ontwikkelt een sterke zelfdiscipline. De acht gebruikt de wilskracht om naar buiten te treden en hiermee de omgeving te controelren. Enen willen de regels op correcte wijze volgen, achten maken de regels die anderen moeten volgen en volgen ze zelf vervolgens vaak niet.

Drieën en achten zijn beide competatieve typen en enorme charmeurs. De drie zal echter conflicten proberen te voorkomen terwijl de acht deze soms juist zoekt. Drieën willen laten zien dat ze superieur zijn over anderen, achten hebben de voorkeur om de concurrentie te elimineren.

slide up button