type zeven – Optimist

 

De optimist gaat er van uit dat alles altijd weer goed komt. Dit type is zich vaak niet bewust van emoties of gevoelens die anderen ervaren op hun weg naar succes.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype ZEVEN - OPTIMIST

 

Zevens raken snel verveeld en houden daarom van stimulerende activiteiten. Het zijn echte avonturiers die tijdens hun leven steeds weer heftige activiteiten en ervaringen opzoeken. Zevens zijn natuurlijke entertainers die snelle en leuke grappen vertellen, levendige en soms echter sensationele betogen houden.  Gezonde zevens zijn uitbundig en zijn altijd op zoek naar plezier. Ongezonde zevens komen soms kinderlijk over door hun honger naar directe aandacht en applaus.

Zevens praten en bewegen snel en doen verschillende dingen tegelijkertijd. In een gesprek is hun aandacht snel afgeleid. Als het onderwerp niet interessant genoeg is, zullen zevens niet meer luisteren. Hun aandacht gaat dan naar wat ze mogelijk missen op het moment dat ze met je praten. Zevens blijven de omgeving afscannen. Ze komen over als slimme mensen met een sterk improvisatievermogen, zijn het middelpunt op een feest, maar zullen weg zijn als er opgeruimd moet worden.

Soms worden zevens ook wel generalisten genoemd. Dit komt omdat ze allerlei disciplines snel onder de knie kunnen krijgen. Hierdoor zijn ze ook goed in het combineren van verschillende kwaliteiten. Gezonde zevens zijn bijzonder productief en blijven plezier houden in het werk. Minder gezonde zevens voeren een strijd tegen verveling. Als de verveeldheid toeslaat kan dit tot depressie leiden.

Zevens zijn goed in het genereren van ideeén en zijn in hun hoofd constant bezig met wat ze na het gesprek of na deze opdracht kunnen gaan doen. Dit moet absoluut meer plezier geven dan het huidige alternatief. Onder spanning kan dit leiden tot vluchtgedrag: de opdracht tijdens het gesprek wordt direct afgebroken om naar een leuker alternatief te kunnen gaan. Minder gezonde zevens hebben moeite met het afmaken van opdrachten en zoeken constant naar alternatieven.

Beroemde zevens: John F. Kennedy, Peter Fonda, Pierre Cardin, Tom Hanks, Eddy Murphy, Steven Spielberg.

Vergelijking met andere typen: zie de 4.

Ondanks het feit dat zevens soms oppervlakkig en snel over kunnen komen is de zeven zich wel bewust van zijn of haar innerlijke gevoelens. Het uiten van gevoelens is echter een grote uitdaging: als optimist wil een zeven liever niet depressief of down over komen. Het innerlijke leven van de zeven kan net zo beweeglijk zijn dan dat van de vier. Sommige vieren bouwen een muurtje om zichzelf om zo altijd optimistisch over te komen.

slide up button