type zes - Teamspeler

 

De teamspeler identificeert zich met het team waar hij of zij deel van uitmaakt en houdt zich aan de door hem of haar geprojecteerde regels. Dit type is een rebel als een ander zich niet aan de regels houdt.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype ZES – TEAMSPELER

 

Zessen zijn tegelijkertijd affectief en skeptisch. Ze houden van mensen, maar zijn ook bang voor de macht die anderen op hun kunnen hebben. Ze waarderen vertrouwen en wanneer ze iemand vertrouwen, of dit nu een vriend of baas is, dan zijn ze extreem loyaal naar deze mensen. Deze loyaliteit kan zo sterk zijn dat als vertrouwde mensen weggaan of verhuizen de 6's passie voor het leven met hun mee verhuist.(wat bedoel je hiermee? Gaat de zes mee verhuizen of verdwijnt de passie of loyaliteit?)

Zessen hebben een skeptische geest waardoor ze goed zijn in het herkennen van onzinverhalen en de aard van loyaliteit tusesn mensen. Zessen worden ook wel teamspelers genoemd omdat ze goed kunnen werken in een groep die ze vertrouwen. In een team houden ze de overige spelers aan de gezette kaders. Buiten het potje plassen wordt direct opgemerkt en getoetst aan de teamafspraken. Het zijn briljante leiders tegen een vijand (waaronder deadlines), en ze werken het liefst vanuit een underdogpositie. Zonder een vijand gaan zessen met hun onzekerheid naar binnen of creëren ze eigen vijanden. Dit kan leiden tot paranoïde gedrag.

 

Vele zessen hebben een goed gevoel voor humor die zich nergens aan bindt en toch grappig is. Zessen hebben een onderliggende behoefte aan structuur en duidelijkheid. Ze voelen zich hierdoor bijzonder goed thuis in grote ondernemingen en overheden (van wieg tot graf verzorgd). Zonder structuur is het moeilijk anderen te vertrouwen en kunnen ze zich niet binden. Hierdoor voelen ze zich ongelukkig, ze komen onder steeds grotere spanning te staan en laten dan hun ongezonde kanten zien.

 

Beroemde zessen: George Bush, Kim Basinger, Helen Palmer, David Daniels, David Letterman, Andy Rooney, Richard Nixon, Franz Schubert, Ross Perot, Mel Gibson.

Vergelijking met andere typen: Zessen en Enen houden zich het meest aan de regels. Beiden zijn loyaal en geloven in tradities. Het verschil tussen deze twee typen is dat enen meer loyaal zijn aan principes, idealen en organisaties en zessen meer loyaal zijn aan mensen. Daarnaast zijn enen minder afhankelijk van de mening van anderen dan zessen, die zich meer verbinden aan personen die ze vertrouwen.

slide up button