type vijf - Onderzoeker

 

De onderzoeker observeert zijn of haar eigen gevoelens die voortkomen uit bepaalde gedachtepatronen. Dit type is absoluut allergisch voor irrationele emoties.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype VIJF – ONDERZOEKER

 

De Vijf is mentaal de meest intensieve persoonlijkheid van het het enneagram en maakt hier optimaal gebruik van. Vijven denken eerst na voordat ze in actie komen. Soms worden vijven beschreven als het meest objectief van alle types. Voordat ze een beslissing nemen willen ze alle kanten van de zaak bekijken en bestuderen. Modellen en structuren vormen het favoriete werkgebied van de vijf. Ze houden van een wetenschappelijke benadering. Vijven maken hun eigen hypothese die vervolgens diepgaand en met grote focus mentaal wordt getoetst.

 

Gezonde vijven zijn uitstekende onderzoekers, scherpe observeerders en hebben een scherp inzicht. Ze lossen problemen op voordat anderen ze zien. Vijven werken het liefst onafhankelijk en kunnen jaren voor zichzelf werken, zonder erkenning en aansporing, om vervolgens met een oplossing te komen waar niemand aan had gedacht (en zeker niet van wist dat ze er mee bezig waren). Bij een middelmatig tot ongezonde vijf  kan deze onafhankelijkheid soms leiden tot sociale isolatie. Ongezonde vijven communiceren niet graag en duwen anderen weg om hun mentale onafhankelijkheid te kunnen behouden. Vijven trekken zich onder spanning steeds meer terug en hebben steeds meer tijd nodig voor zichzelf.Net als de vier gaat ook de vijf naar een fantasiewereld. Voor de vijf is dit een wereld van mentale modellen en structuren. Vijven kunnen op veel verschillende manieren overkomen. Sommigen zijn intellectueel arrogant, terwijl anderen juist aardig en attent zijn. Het denken van een vijf is veelal vrij van verwachtingen van anderen en tradities uit het verleden. Hierdoor zijn vijven bijzonder sterk in de mentale arena, net zo sterk als de acht dit is op het gebied van historische grootsheid en actiegerichte prestaties.

 

Beroemde vijven: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Isaac Newton, Charles Darwin, Frederich Nietsche, Karl Marx, Wolfgang von Goethe, Woody Allen, Vladimir Lenin, Russ Hudson. 

Vergelijking met andere typen: zie de Negen.

Net als de vier gaat ook de vijf naar een fantasiewereld. Voor de vijf is dit een wereld van mentale modellen en structuren. Vijven kunnen op veel verschillende manieren overkomen. Sommigen zijn intellectueel arrogant, terwijl anderen juist aardig en attent zijn. Het denken van een vijf is veelal vrij van verwachtingen van anderen en tradities uit het verleden. Hierdoor zijn vijven bijzonder sterk in de mentale arena, net zo sterk als de acht dit is op het gebied van historische grootsheid en actiegerichte prestaties.

slide up button