type vier - Creativist

 

De creativist is het type dat het meest op de (andere) mens gericht is. Hij of zij heeft vaak excentrieke oplossingen en een unieke manier van afstemmen. Hierdoor wordt dit type vaak niet goed begrepen. 

 

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype VIER - CREATIVIST

 

Vieren zijn primair de meest gevoelige personen van het enneagram. Vieren combineren emotionele intensiteit, gevoeligheid en intuïtie in één persoonlijkheid. Vieren accepteren geen oppervlakkigheid of alledaagsheid en zijn verontrust als hun omgeving dat wel doet (ze verdelen mensen in twee categorieën: gevoelig en ongevoelig). Vieren zijn hierdoor vaak enorm en soms pijnlijk, zelfbewust. Persoonlijke of spirituele groei wordt door dit type vaak als een constante transformatie ervaren (transformatie = sterven en weer geboren worden). Door hun emotionele bewustzijn weten ze perfect hoe ze anderen kunnen helpen tijdens moeilijk perioden. Vieren zijn de minst begrepen persoonlijkheden binnen de klassieke psychologie. Hun enorme stemmingswisselingen tijdens een interne crisis of depressie worden vaak niet begrepen. Vieren stemmen zich automatisch af op hun omgeving. Het leerproces bestaat eruit om de eigen gevoelens te gaan onderscheiden van de gevoelens cq. stemmingen van anderen.

 

Vieren zijn herkenbaar door hun unieke gedrag binnen een bepaalde omgeving. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de romantische Prinses Diana en excentrieke Herman Brood. Beiden zijn vieren en vallen binnen de range Individualist en Romanticus.

Gezonde vieren geven expressie aan zichzelf door originele en betekenisvolle kunst op het visuele, theatrale of literaire vlak. Middelmatige tot ongezonde vieren worden steeds drukker tot hyperactief (ze doen dit om de depressie of emoties te onderdrukken). Dit kan zelfs leiden tot roekeloos gedrag want een ongezonde vier denkt dat hij alle hoop kwijt is en daarom net zo goed iets wilds kan gaan doen. Vieren brengen intensiteit in relaties, soms met dramatische resultaten. Ze hebben de mogelijkheid om hun partners emotioneel diep te raken, soms met pijnlijke gevolgen. Vieren vermijden alledaagsheid en voelen zich aangetrokken tot mysterieuze op afstand aanwezige partners. Dit kan leiden tot aantrek- en afstootgedrag waarbij de ander in eerste instantie op basis van het mysterieuze wordt aangetrokken, om vervolgens weer afgestoten te worden omdat de partner toch maar heel gewoon blijkt te zijn. Op het moment dat de afstand in de relatie er weer is, gaat de vier naar zijn droomwereld, fantaseert dat het toch nog niet zo slecht was, komt vervolgens weer in het mysterie terecht en herstart de cyclus van aantrekken en afstoten.

 

Beroemde vieren: Trijntje Oosterhuis, Ilse de Lange, Jos Brink, Prinses Diana, Herman Brood, Vincent Van Gogh, Don Richard Riso, Theodore Donson, Michael Jackson, Dennis Rodman.

Vergelijking met andere typen: Vanwege het onbewustestreven naar uniekheid en individualisme  hebben Vieren en Zevens beiden een hekel aan alledaagsheid en zoekenze het avontuur. Vieren zoeken echter meer het innerlijke avontuur dat gepaard gaat met emotioneel plezier en pijn. Zevens zijn eerder pijn vermijdend en zijn op zoek naar de meer wereldlijke avonturen.

slide up button