type twee - Helper

 

De helper onderdrukt zijn of haar eigen behoeften volledig voor de ander en vraagt zich af hoe hij een ander het beste kan helpen.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype TWEE - HELPER

 

Helpers richten zich in hun leven op het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde. Ze willen zeker weten dat ze het belangrijkste zijn in de harten van andere mensen en ervaren plezier als ze anderen in hun web kunnen vangen (soms op verleidelijke manieren). Tweeën worden aangetrokken door twee verschillende polariteiten: aan de ene kant mensen met autoriteit (macht en kracht) wiens agenda ze kunnen ondersteunen en aan de andere kant mensen die het meest behoeftig zijn en die hun liefdevolle ondersteuning het meest nodig hebben.

Gezonde tweeën zijn charmant en nemen hun rol in de maatschappij uiterst serieus. Ze helpen anderen spontaan en geven veel presentjes. Ze maken zichzelf onvervangbaar zonder er iets voor terug te willen krijgen. Minder gezonde tweeën geven nog steeds aan anderen, maar verwachten er wel iets voor terug. Soms kiezen ze een favoriet:  dan helpen ze de ene wel maar de andere totaal niet.

 

Tweeën zijn altijd afgestemd op de behoeften van anderen en hebben hierdoor de grootste moeite hun eigen behoeftes te herkennen. De primaire modus is helpen van anderen. Bij een gezonde afstemming geven ze je precies wat je nodig hebt. Ongezond gaan ze ervan uit te weten wat jij nodig hebt: je weet het zelf niet maar zij weten het wel. Soms komt dit opdringerig over. Tweeën 2en die niet meer kunnen of mogen helpen voelen zich ongelukkig.

 

Beroemde tweeën: Moeder Teresa, Bill Cosby, Gloria Estefan, Madonna, Dolly Parton, Glenn Close, Sophia Loren.

Vergelijking met andere typen: Negens en Tweeën zijn beiden meer afgestemd op de behoeften van anderen dan op die van zichzelf en vinden het beiden plezierig goede gevoelens te hebben voor anderen. Het verschil is dat negens zichzelf volledig kunnen wegcijferen in het voordeel van de ander. Tweeën doen dit niet. Zij vergroten hun ego door het helpen van anderen. Negens worden ook wel ego-loos genoemd (vandaar dat zij als de meest aardigen gezien worden).

slide up button