type  één - Perfectionist

 

De perfectionist zet hoge standaarden voor zichzelf en de wereld om zich heen.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagramtype ÉÉN – PERFECTIONIST

 

De onderliggende motivatie van de één is om het goed te doen en te vermijden om het fout te doen.  De hervormer of leraar is de meest actieve vorm van dit type. De perfectionist is de naam die in de meeste enneagram-richtingen wordt gebruikt.

Gemiddelde enen worden gedreven door hun innerlijke criticus, een set van innerlijke normen en waarden die behoorlijk streng kunnen zijn (voor zichzelf). Deze set is onafhankelijk van de mening van anderen. De gemiddelde één heeft veel zelfkritiek en kan ook kritisch zijn naar anderen omdat hij of zij van anderen dezelfde hoge standaarden verwacht. Enen krijgen veel van hun energie uit boosheid: ze zijn constant boos op zichzelf. Op zijn best wordt deze energie gebruikt voor discipline, organisatie, sterke werkethiek en liefde voor gelijkheid, gerechtigheid en waarheid. Minder gezonde enen kunnen rigide worden in hun denken en opgesloten raken in hun eigen regels en principes. Ze worden soms zo zelfverdedigend dat ze zichzelf en anderen er niet mee helpen ook als het logisch klopt.

Hoewel de één boosheid als drijfveer heeft, speelt dit zich meer innerlijk af en zijn ze vaak boos op zichzelf. Enen laten hun boosheid bijna nooit zien aan anderen. Dit geeft vaak verwarring:  de één denkt dat de ander zijn of haar boosheid ziet omdat hij of zij innerlijk boos is. Anderen zien het echter niet of moeten de één goed kennen. Enen laten zich op verschillende manieren zien. Introverte enen zijn, op hun reis om het perfecte individu te worden, bijzonder goed gemanierd. Extroverte enenen komen duidelijker naar buiten op het moment dat ze zich bezighouden met sociale gerechtigheid of bij de strijd en realisatie van de eigen principes.

 

Beroemde énen: Louis van Gaal, Johan Cruyff, Nelson Mandela, Hillary Clinton, Harrison Ford, Dalai Lama, Richard Rohr.

Vergelijking met andere typen: acht.

slide up button