Teambuilding

 

In moderne professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts, met ieder hun eigen vakgebied, samen te laten werken. Het enneagram creëert begrip tussen de negen verschillende communicatiestlijen en geeft inzicht in de individuele kwaliteiten. Hierdoor verloopt samenwerking veel soepeler.

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Teambuilding

 

Mijn basis van werken met teams is het creëren van meer begrip voor jezelf, elkaar (het team) en het bedrijf (het grote team). Met behulp van het enneagrammodel heb ik uiteenlopende teambuildingsopdrachten uitgevoerd voor onder andere Prénatal, Bruna, KLM, Achmea en AC NIelsen.

Doel van teambuilding:

1. creëren van begrip voor jezelf en voor de teamleden

2. communicatiestijlen leren herkennen en erkennen van jezelf en je team

Enneagram als gereedschap voor teambuilding:

1. het model geeft basiskennis over de negen verschillende persoonlijkheden

2. enneagram reikt interventietechnieken aan met betrekking tot communicatiestijlen

3. enneagram biedt conflictoplossingen binnen en buiten de organisatie

Werkwijze

1. een week voor aanvang van de eendaagse workshop ontvangt iedere deelnemer een enneagramtest, deze wordt ingevuld en naar mij gemaild

2. ik werk deze testen uit, maak een persoonlijk profiel en een teamprofiel

3. op de workshopdag krijgt iedere deelnemer een enneagramwerkboek, zijn of haar persoonlijke profiel en het teamprofiel

4. in het ochtendprogramma behandel ik de theorie achter het enneagrammodel en krijgen de deelnemers voorbeelden van de manier waarop het model kan worden gebruikt en ingezet

5. in de middag worden de persoonlijke profielen bekeken en behandeld, kijken we naar het teamprofiel, de onderlinge communicatiestijlen, kwaliteiten en valkuilen

6. Ter afsluiting krijgen de deelnemers een aantal extra tips voor verdere teamontwikkeling

 

 

 Alle testen van het team in één overzicht

Het enneagrammodel werkt met drie verschillende centra van aandacht (focus) en  drie hieruit voortvloeiende communicatiestijlen: informatiegerichtheid, mensgerichtheid en actiegerichtheid.

Informatiegerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het verkrijgen van de juiste informatie op papier. Papier vormt de context van de communicatie. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt, dan verliest het overzicht en neemt het meer afstand van de teamleden en de organisatie (de email manager).

Mensgerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het hebben van de juiste afstemming of verbinding. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt, dan verplaatst het zich geheel in de wensen en eisen van de ander en komt de eigen wil onder druk te staan (de motiverende of mens-manager).

Actiegerichte mensen, teams en organisaties richten zich op het ondernemen van de juiste actie. Als dit aandachtscentrum in onbalans geraakt dan verliest het overzicht en komt het om in de taken die nog moeten worden uitgevoerd (actie manager of management by walking around)

Bent u geïnteresseerd in wat ik en het enneagram voor u of uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan contact met me op via email marconieuwenhuize@gmail.com of maak telefonisch een vrijblijvende afspraak 06-435 458 12


slide up button