Het enneagram is een tastbaar en gebruiksvriendelijk model om naar jezelf en naar anderen te kijken. Het is sociaal en mensvriendelijk.

 

Coaching:

persoonlijk, per telefoon of skype

of een combinatie van alle drie

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Coaching met het enneagram

 

Het enneagram is een tastbaar en gebruiksvriendelijk model om naar jezelf en anderen te kijken. Het is sociaal en mensvriendelijk. Dat komt omdat het niet uitmaakt wat voor persoonlijkheidstype je bent. Het enneagram is puur en velt geen oordeel over wat goede of slechte eigenschappen zijn.

 

In coaching kun je het model gebruiken om patronen te herkennen en gedrag te begrijpen. Je krijgt uitleg over waarom bepaald gedrag er is en waar het vandaan komt (focus naar binnen). Daarnaast laat het model zien hoe te kijken naar het gedrag van collega’s, baas, vrienden en partner en dit gedrag te begrijpen (focus naar buiten). Als gecoachte leer je te erkennen dat wij allemaal, dus ook jij zelf, de werkelijkheid door een filter zien. Dit filter bepaalt de waarneming en wat als waar ervaren wordt.

Vanuit de gecoachte is dit vaak een omslagpunt in het coachingsproces. Je leert je eigen filter herkennen en erkennen, en leert herkennen dat anderen ook door een filter kijken en vanuit dat perspectief reageren. Zodra je als gecoachte weet dat je door een gekleurde bril kijkt, dan kun je ook leren om deze bril af te zetten. Je leert compenseren en je gedrag aan situaties aan te passen, ook al past dit gedrag vanuit je oorsprong niet helemaal bij je. Je leert ervoor kiezen welk gedrag in een bepaalde context voor jezelf, je team of je relatie het beste resultaat geeft. Zodra je in staat bent om je eigen gedrag te bekijken (innerlijk) en aan te passen of af te stemmen op je omgeving (uiterlijk) gaat er een wereld van mogelijkheden, kwaliteiten en ervaringen voor je open.

 

Coachingsopzet

We beginnen met een intakegesprek. Dit kan telefonisch, via skype of in een persoonlijke afspraak. Tijdens dit gesprek stellen we het doel van de coaching en de duur vast. Ik werk vaak met series van drie gesprekken en een afrondende evaluatie. In het evaluatiegesprek kijken we in hoeverre de doelen zijn behaald, of er eventuele aanpassingen nodig zijn en hoe het vervolg gaat worden. Na het intakegesprek en voorafgaand aan het eerste coachingsgesprek krijg je een enneagramtest toegestuurd.

Heb je interesse of wil je meer informatie over wat ik en het enneagram voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op via email marconieuwenhuize@gmail.com of bel naar 06-435 458 12

 
 
 
 
 

slide up button