Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1portfolio2portfolio3 portfolio4

Coaching

Bij bedrijfs- of baangerichte coaching werk je aan doelen die een onderdeel zijn van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Ik gebruik het enneagrammodel om te werken aan de verschillende aspecten van klant-, samenwerking- en resultaatgerichtheid. Het model laat helder zien waar  je uitdagingen liggen en geeft tips voor invoelen (omgaan met kwetsbaarheid), grenzen zetten (omgaan met angst) en grenzen respecteren (omgaan met boosheid).

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor mij een beeld (visie) hebben van waar je naar toe wilt. Je bepaalt de kernwaarden waarmee je wilt werken (grenzen zetten). Je onderzoekt welke kernkwaliteiten je nodig hebt om je visie te kunnen realiseren. Deze competenties ga je vervolgens ontwikkelen in teams en individuen. Het bepalen van doelen (richting) helpt je om je visie horizontaal af te stemmen op je klanten. Daarna bepaal je de tijdslijn waarin je je doelen en visie wilt realiseren (actieplan). Het enneagram ondersteunt hierin. 

Teambuilding

In de hedendaagse professionele organisaties is het een uitdaging om een team van experts (ieder in hun eigen vakgebied) samen te laten werken. Het enneagrammodel geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en creëert onderling begrip. Hierdoor zullen de negen verschillende communicatiestijlen beter gaansamenwerken.

Het Enneagram

Het enneagrammodel beschrijft negen verschillende communicatiestijlen. Onder deze negen stijlen liggen drie fundamentele manieren waarop mensen omgaan met boosheid (verlies van controle), innerlijke onrust (het verliezen van één op één verbinding) en angst (verlies van overzicht). Het model is een goed hulpmiddel bij persoonlijke groei, team- en organisatieontwikkeling!

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

coaching, teambuilding, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

get in touch

Enneagram: sociaal en mensvriendelijk model voor jezelf, je team, je bedrijf

 

Meer informatie over mij en mijn werk kun je vinden op:

www.marconieuwenhuize.nl

Ruim 25 jaar werk ik als interimmanager, consultant, trainer en coach in verschillende bedrijven in Nederland en België. Mocht je interesse hebben in een vrijblijvend gesprek dan hoor ik dat graag!

email: marconieuwenhuize@gmail.com telefoon: 0643545812

Een indruk van mijn werkzaamheden in de laatste jaren zijn:

Procesbegeleider teamontwikkeling bij een ICT afdeling

Ondersteunen van klant afstemming vanuit diverse servicebedrijven

Helpen ontwikkelen en implementeren van een servicering rondom een servicebedrijf

Procesbegeleider zelf-sturende & zelf-organiserende teams bij twee organisaties.

Procesbegeleider Regieorganisatie (van ondersteunende diensten naar servicebedrijf) bij een bedrijf werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Procesbegeleider Klantgerichtheid bij een bedrijf werkzaam in de Geestelijk Gezondheidszorg.

Procesbegeleider van een Hospitality-traject bij een bedrijf werkzaam in hoger en academisch onderwijs.

Teamontwikkeling bij de staf van een grote gemeente.

Visie, doelen en taken trajecten bij diverse bedrijven.

Teamontwikkeling bij een groep van advocaten.

Teamontwikkeling en coaching bij een groep van coaches die werken met hoogbegaafde jongeren.

Team en visieontwikkeling bij een productiebedrijf van gezonde koekjes.

Coaching van talentvolle sporters. Verbetering van hun prestaties door het ontdekken van nog verborgen krachten en kwaliteiten .

Persoonlijke coaching.

Trainingen en workshops op het gebied van het Enneagram en Leven en Werken in balans.

ENNEAGRAM

Het enneagram is een tastbaar en gebruikersvriendelijk model om naar jezelf, anderen, teams en bedrijven te kijken. Het is een sociaal en mensvriendelijk model: het maakt niet uit wat voor persoonlijkheidstype je bent. Het enneagram is puur en velt geen overdeel over wat goede en slechte eigenschappen zijn.

Met het enneagram leer je de patronen in je eigen gedrag herkennen en kennen. Je gaat begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet en je leert te kijken naar het gedrag van collega’s, baas, vrienden, kinderen en partner. Je gaat gedrag begrijpen en erkennen dat iedereen, dus ook jij, de werkelijkheid door een filter ziet. Dit filter bepaalt de waarneming en wat je als waarheid ervaart. Als je het enneagram intensiever wilt gebruiken dan een leuk inzichtstool, dan kun je er op het gebied van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling bijzonder veel mee bereiken.

Het filter is als een gekleurde bril (soms roze!) en als je weet dat je hierdoor heen kijkt, dan kun je leren deze bril af te zetten. Dan omzeil je je voorgeprogrammeerde ‘ik’ ofwel je voorziene eigenheid, je past je gedrag aan en je compenseert daar waar nodig. In de ideale situatie kies je, aan de hand van het doel dat je voor jezelf hebt gesteld, welk gedrag voor jou, je team, je bedrijf of je relatie het beste resultaat oplevert. Het enneagram opent zo een nieuwe wereld van mogelijkheden, ervaringen en kwaliteiten.

Tot zover het ideaalbeeld. Want ook bij het enneagram krijg je niet alles op een gouden schaaltje aangereikt: je moet er zelf in willen investeren. Of dat lukt, heeft te maken met je gezondheidstoestand.

Gezondheidsniveau’s in jezelf, je team, je bedrijf

Gezondheid in het enneagrammodel heeft te maken met de hoogte van het niveau van zelfbewustzijn en zelfreflectie van een persoon, team of bedrijf. In het verlengde hiervan liggen emotionele eerlijkheid en de daarop afgestemde reacties. Als iemand gezond is, is hij of zij moelijker te typeren. Dit komt omdat een gezond iemand kan spelen met het persoonlijkheidstype dat in hem of haar huist. Hij of zij kan het gedrag aanpassen en daarmee afstand nemen van de oorspronkelijke typering. Gezonde personen, teams en bedrijven creëren zo een krachtige en stabiele uitstraling naar de gehele omgeving.

Maar, echt luisteren en echt invoelen is alleen mogelijk als er een oprechte verbinding bestaat tussen jou en de ander en als je beiden op eenzelfde golflengte zit. Dit geldt ook voor teams en bedrijven. Als je bereid bent om de team- en bedrijfscultuur aan te passen aan de klant, dan kun je horen, zien en voelen wat de klant wil! Dit is precies wat succesvolle personen, bestuurders, teams en bedrijven doen..

In werkelijkheid is het echter zo dat de meeste mensen, teams en bedrijven niet volledig gezond zijn, waardoor je gedwongen wordt om terug te keren naar het gedrag van je basistype. Hierdoor gaan een heel scala aan persoonlijke kwaliteiten verloren en krijgt een lager niveau van emotionele eerlijkheid, openheid en vertrouwen de overhand. Het is daarom belangrijk om, naast het ontdekken van je persoonlijke, team- of organisatietype, ook te onderzoeken wat het gezondheidsniveau van eenieder is. Je basistype en het gezondheidsniveau samen bepalen dan de interventies, aandachtspunten en tips die voor persoon, team en bedrijf nodig zijn opnieuw gezonder te worden.

Het enneagram is voor mij een uiterst bruikbaar procesmodel bij trainingen op het gebied van teambuilding en organisatieontwikkeling. Als basis vullen de individuele teamleaden een enneagramtest in waarmee de persoonlijke en de gezamenlijke communicatiestijlen en communicatiebehoeften worden bepaald. Met dit uitgangspunt wordt begrip voor de eigen persoonlijke stijl ontwikkeld en begrip voor de stijl van anderen ofwel het team. Hierdoor ontstaat tegelijkertijd vaak de behoefte om meer te weten te komen over het eigen persoonlijkheidstype.

De kwaliteiten van de verschillende teamleden!

Haal het beste uit jezelf, je team, je bedrijf!

Het enneagrammodel is uitermate geschikt voor persoonlijke coaching (executive coaching). Doelen kunnen zijn: optimale plaatsing binnen het team en bedrijf, balans brengen na burn-out, coaching op kwaliteiten en competentie’s ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfreflectie.

Daarnaast kan het enneagram model ook helpen bij je spirituele ontwikkeling. Het verdiept de ontwikkeling van intentie, perceptie en geeft een grotere bewustwording van eigen intuitie en inspiratie. Door het vergroten van het begrip voor je ´eigen´ type en het gebruik van het enneagram in je dagelijkse proces, zal je persoonlijkheid zich verder ontwikkelen en ontstaat automatisch een dieper besef van je eigen unieke kwaliteiten. Gevoel, intellect en instinct krijgen op deze manier een diepere dimensie.

Marco Nieuwenhuize.

 

 

slide up button